Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj, zastrzeż je w Banku!

 

Bank Nowy S.A. jest uczestnikiem międzybankowego Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, czyli ogólnopolskiej bazy danych zastrzeżonych dokumentów tożsamości. System zapewnia ochronę przed wyłudzeniami dokonywanymi przy użyciu kradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości.

 

Aby zastrzec utracone dokumenty wystarczy, że zgłosisz się do jednej z placówek naszego Banku, podając rodzaj i numer utraconego dokumentu, a dane automatycznie trafią do każdego banku, firmy lub instytucji korzystającej z Systemu Dokumenty Zastrzeżone.

 

Z Centralnej Bazy Danych korzysta większość banków w Polsce oraz inne instytucje (m.in. Policja, Telefonie Cyfrowe, Poczta Polska).

 

Zastrzegać należy m.in.: dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, prawo jazdy, książeczkę wojskową, dowód rejestracyjny.

 

Utracone dokumenty należy najpierw zastrzec w Banku. Osoba, która utraciła dokumenty powinna powiadomić także najbliższy organ gminy lub placówki konsularnej w celu wyrobienia nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

Jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży należy dodatkowo powiadomić Policję.

pdf Informator - Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów? (836 KB)