Janusz Labrenc – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Ziółkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zbyszko Kasztelan – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Smierzchała – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Stawicka – Członek Rady Nadzorczej