Szanowni Państwo,
od dnia 1 lutego 2023 r. obowiązuje „Regulamin Promocji konta oszczędnościowego nowyPROFIT 02.2023”. W ramach promocji oprocentowanie rachunku oszczędnościowego wyniesie:
- 7,00% w stosunku rocznym dla salda do kwoty 10 000 zł,
- 5,00% w stosunku rocznym dla salda od kwoty 10 000 zł do kwoty 400 000 zł,
- 0,00% w stosunku rocznym dla salda przekraczającego kwotę 400 000 zł.

Oprocentowanie pozostaje bez zmian względem oferty obowiązującej w styczniu 2022 r.

Ponadto opłaty za realizację przelewów z Konta:
a) przelew na rachunek prowadzony w Banku realizowany przez bankNOWY24,
b) przelew krajowy realizowany przez bankNOWY24,
c) szybki przelew realizowany przez bankNOWY24,
w trakcie obowiązywania Regulaminu Promocji naliczane będą zgodnie ze stawkami preferencyjnymi wskazanymi dla konta osobistego nowyRACHUNEK w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dotyczącej produktów dla Klientów Indywidualnych w Banku Nowym S.A. według stanu na pierwszy dzień Promocji. Zmiana Taryfy w okresie trwania promocji nie wpływa na wysokość pobieranych opłat.

Regulamin promocji będzie obowiązywał od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r, oznacza to, że warunki promocyjne dotyczące nowyPROFIT obowiązują do dnia 28.02.2023 r.