Uprzejmie informujemy, że Bank Nowy S.A.:


(1) od 1 grudnia 2022 r. Bank nie będzie prowadził skupu i sprzedaży walut po kursach negocjowanych.

(2) od 1 stycznia 2023 r. Bank zaprzestaje prowadzenia skupu i sprzedaży walut w kasach zlokalizowanych we wszystkich placówkach Banku Nowego S.A.

(3) od 1 stycznia 2023 r.  kasy walutowe będą funkcjonować tylko w Oddziałach w Sanoku, Rzeszowie i Dębicy i będą dostępne wyłącznie dla Klientów posiadających rachunek w Banku Nowym S.A.