Bank Nowy S.A. informuje, że stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach stosunków gospodarczych lub transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka. Działania te wynikają ze zmiany przepisów prawnych, w tym ograniczania transakcji i stosunków gospodarczych z państwem trzecim wysokiego ryzyka.

Państwo trzecie wysokiego ryzyka - to państwo identyfikowane na podstawie informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym raportów z ewaluacji krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) oraz organy lub organizacje z nią powiązane, jako nieposiadające skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub posiadające znaczące braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w szczególności państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849 (art. 2 ust. 2 pkt 13 niżej wymienionej ustawy).

Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 oraz 44a pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01 marca 2018 r.


UWAGA! Wyłudzenia pieniędzy od klientów metodą na policjanta / CBŚ / CBA

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie identyfikujemy przypadki wyłudzenia pieniędzy od klientów metodą na policjanta/CBŚ/CBA. Na ten rodzaj oszustwa szczególnie narażone są osoby starsze, które niestety ulegają socjotechnikom używanym przez oszustów. Sposób działania sprawców, choć przybiera różne formy zawsze zmierza do jednego, by okraść swoją ofiarę. Za pomocą różnych technik manipulacyjnych udaje się pozyskać od upatrzonych wcześniej ofiar dane, dzięki którym możliwe jest podjęcie pieniędzy z ich rachunków bankowych.

Sprawcy podają się za funkcjonariuszy policji/CBŚ/CBA, przedstawiają historię o rzekomym rozpracowywaniu grup hakerskich, często fałszywie wskazując na zaangażowanie w proceder pracowników banków, uwiarygadniają swoją historię prosząc ofiarę o potwierdzenie danych rzekomego policjanta dzwoniąc na nr alarmowy 997, tymczasem rozmowa jest przekierowywana do przestępcy, który potwierdza nazwisko, nr legitymacji osoby podszywającej się pod policjanta.

Policjanci przypominają, że nigdy nie informują osób postronnych o swoich działaniach, nigdy też nie żądają przekazania pieniędzy, ani nie pośredniczą w ich przekazywaniu. Do zdemaskowania oszustów wystarczy odrobinę sceptycyzmu i zweryfikowanie opisywanej historii. Do weryfikacji rozmówcy wystarczy kontakt telefoniczny z policją. Należy jednak pamiętać, aby w przypadku rozmowy telefonicznej SKUTECZNIE PRZERWAĆ POŁĄCZENIE z dzwoniącym oszustem. Pamiętajmy, że dzwoniąc pod nr 997 powinien zgłosić się operator numeru alarmowego 112, dopiero on połączy rozmówce z dyżurnym policji.

Policjanci apelują, aby nigdy nie przekazywać żadnych pieniędzy, w żadnej formie - gotówki czy przelewem - pośrednikom, osobom nieznanym, a mającym działać w imieniu rzekomo potrzebującego pomocy krewnego, albo podających się za funkcjonariuszy rożnych służb.

Jeśli ktoś telefonicznie prosi nas o pieniądze, udział w akcji policyjnej, bądź mamy jakiekolwiek wątpliwości z kim rozmawiamy należy skontaktować się z najbliższymi. Jeżeli nie ma takiej możliwości, a podejrzewamy, że ktoś próbuje nas oszukać natychmiast trzeba skontaktować się z Policją dzwoniąc na 997 lub 112 – najlepiej z telefonu komórkowego, ewentualnie stacjonarnego po uprzednim upewnieniu się, że ostatnia rozmowa została rozłączona.”

UWAGA! Komunikat bezpieczeństwa - Ostrzeżenie o atakach typu phishing

W związku ze wzmożonymi w ostatnim czasie próbami ataków typu phishing, które wymierzone są w klientów bankowości internetowej, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i wzmożonej czujności, podczas korzystania z usług internetowych Banku.

Możesz paść ofiarą wyłudzania danych do logowania i stracić wszystkie pieniądze.

Cyberprzestępcy za pośrednictwem strony phishing, na której zostały wykorzystane logotypy oraz wzory oryginalnej strony banku, przejmują dane logowania oraz dane autoryzacyjne do bankowości. Przechwycone w ten sposób informacje wykorzystują do kradzieży środków z konta bankowego ofiary.

Jak rozpoznać, że jesteś na dobrej stronie logowania?

- Upewnij się, że nawiązałeś komunikację z Bankiem w szyfrowanym połączeniu. Poprawny adres strony to: https://sbe.pbsbank.pl

- Sprawdź aktualność certyfikatu wydanego dla sbe.pbsbank.pl przez Certum Extended Validation CA, Unizeto Technologies S.A.

- Pamiętaj, aby zakończyć pracę w systemie poprzez użycie opcji ‘Wyloguj’ gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji.

- Jeżeli stwierdzisz jakąkolwiek niezgodność prosimy o niezwłoczne zaniechanie wszelkich czynności oraz natychmiastowy kontakt z Bankiem: 801 372 772, +48 13 46 55 750

- Szczegółowe zasady bezpieczeństwa opisane są w dokumencie: Zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowości elektronicznej PBSbank24, które pełna treść dostępna jest na stronie Banku w tym dokumencie.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa transakcji bankowych w Internecie, znajdą Państwo również w poniższym linku:

https://zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/bankowosc-internetowa

Bank Nowy S.A. dba o poziom bezpieczeństwa oferowanych usług i produktów oraz stale monitoruje występujące zagrożenia. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów na stronie Banku zamieszczamy komunikaty informujące o pojawiających się zagrożeniach.Ostrzegamy przed telefonami od osób, które podają się za pracowników Banku Nowego S.A.  w celu wyłudzenia danych z kart płatniczych. Osoby, które dzwonią do Klientów mówią w języku polskim ale z akcentem wschodnim. Celem działania przestępców jest potwierdzenie posiadanych informacji i pozyskanie innych dodatkowych, czego efektem może być kradzież pieniędzy z rachunku bankowego lub zaciągnięcie zobowiązań finansowych w imieniu Klienta. W sytuacji, gdy odbierzesz telefon od osoby podającej się za pracownika Banku, masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie jakichkolwiek danych, jak również   w każdym innym przypadku, w którym podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa, podejrzana lub wzbudzi Twoje zaniepokojenie, prosimy o kontakt z Bankiem:

Infolinia:
0 801 372 772

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 7:00 do 15:00. Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

Z zagranicy:
+48 13 46 55 750

Opłata wg taryfy operatora

Chcesz zastrzec kartę debetową lub kredytową?

Jak możesz to zrobić:

    • telefonicznie 801 372 772,  + 48 13 46 55 750, + 48 61 856 52 78 (czynne całą dobę)  - Centrum obsługi kart płatniczych.
    • w każdej placówce Banku

Pamiętaj!

1. Pracownik banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi Cię o podanie mu haseł dostępu do żadnego z serwisów (internetowego, mobilnego, telefonicznego).

2. Bank Nowy S.A. nie wymaga instalacji na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej, dodatkowego oprogramowania, które miałoby podnosić poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji lub dostępu do serwisu.

3. Nie wyrażaj zgody na zainstalowanie na urządzeniu aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł.

4. Nie wyłączaj producenckich mechanizmów bezpieczeństwa na Twoim urządzeniu.

5. Nie wykonuj działań, o które prosi nieznany Ci nadawca w SMS-ie/wiadomości email, itp.: nie klikaj w linki, nie podawaj danych do logowania, kodów autoryzacyjnych, danych karty.ZBP Bezpieczny Bank - Aktualności: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

ZBP Bezpieczny Bank: https://www.zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/Aktualnosci


ZBP Bezpieczny Bank - Bankowość internetowa: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/bankowosc-internetowa


ZBP Bezpieczny Bank - Karty bankowe: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/karty-bankowe


ZBP Bezpieczny Bank - Bankowość telefoniczna: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/bankowosc-telefoniczna


Komunikat UKNF w sprawie phishingu: https://www.knf.gov.pl/poprzednie_lata/komunikaty?articleId=53085&p_id=18


Oprogramowanie NASK wykrywające zagrożenia w przeglądarkach internetowych: http://nask.pl

ZBP - Uwaga na oszukańcze serwisy internetowe oferujące inwestycje w kryptowaluty i na rynku Forex: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-serwisy-internetowe-oferujace-inwestycje-w-kryptowaluty-i-na-rynku-Forex


Bezpieczne finanse seniora, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą "na wnuczka" czy "na policjanta: pdf Poradnik - bezpieczne finanse seniora.pdf (769 KB)


Zasady bezpiecznego korzystania z usługi bankNOWY24
: pdf Zasady bezpiecznego korzystania z usługi bankNOWY24.pdf (240 KB)