CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
 • dostęp do rachunku z dowolnego miejsca na świecie
 • możliwość wygodnego i bezpiecznego dysponowania środkami na Koncie
 • dostęp do wysokooprocentowanych lokat
 • brak opłat za korzystanie z bankowości elektronicznej
CZYTAJ WIĘCEJ
Powiadomienia SMS - nowySMS
 • bezpłatne uruchomienie usługi
 • stały dostęp do informacji o aktualnych środkach na Koncie
 • możliwość indywidualnej konfiguracji usługi
CZYTAJ WIĘCEJ
Masowe przelewy
 • możliwość złożenia dyspozycji przelewów elektronicznych na podstawie wczytanego pliku z danymi transakcji
 • uproszczenie procesu składania wielu dyspozycji Przelewów elektronicznych
CZYTAJ WIĘCEJ
Mechanizm Podzielonej Płatności - Split Payment
 • Mechanizm Podzielonej Płatności - MPP (in. Split Payment) to odrębny rodzaj przelewu, wykorzystywany do rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami lub pomiędzy przedsiębiorcami i innymi instytucjami (np. organami administracji samorządowej, publicznej, itp.)
 • służy do zapłaty za fakturę wystawioną przez innego przedsiębiorcę lub instytucję
 • korzystanie z przelewu MPP jest dobrowolne
CZYTAJ WIĘCEJ
Rachunek VAT
 • rachunek pomocniczy do ewidencjonowania rozliczeń podatku VAT
 • otwierany automatycznie wraz z rachunkiem bieżącym
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie
CZYTAJ WIĘCEJ
Rachunki wirtualne
 • uproszczone zarządzanie informacjami o realizowanych transakcjach dla dużych ilości płatników
 • oszczędności finansowe spowodowane przez automatyczną identyfikację Twoich płatników, ich należności, terminów płatności i kwot
 • indywidualnie ustalane opłaty za usługę
CZYTAJ WIĘCEJ
Płatności krajowe
Bank Nowy S.A. ma do dyspozycji szereg nowoczesnych i wygodnych sposobów na bezpieczne dokonywanie przelewów bezgotówkowych w Systemie Elixir, SORBNET, Express Elixir, i BlueCash.
CZYTAJ WIĘCEJ

ZADZWOŃ
(Z POLSKI):
801 372 772*
pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów)

pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków)
ZADZWOŃ
(Z POLSKI I ZAGRANICY):
13 46 55 750
pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów)

pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków)
ZASTRZEŻENIE KARTY:
+48 618 565 278

7 dni w tygodniu
Bank Nowy S.A. nie kontaktuje się z Klientami z numerów wskazanych powyżej. Bank może kontaktować się z Klientami jedynie z numeru +48 61 8 512 450. *Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.