• 0 zł za otwarcie i prowadzenie Konta
  • 0 zł za dostęp do usługi bankowości elektronicznej bankNOWY24
  • 0 zł za wydanie karty płatniczej do Konta