• oprocentowanie promocyjne:
    - 7,0% dla środków do 10 tys. zł
    - 5,0% dla środków od 10 tys. zł do 400 tys. zł