Sorbnet (system obsługi rachunków bankowych) jest platformą elektroniczną stworzoną i prowadzoną przez Narodowy Bank Polski, służącą do szybkich rozliczeń i akceptowaną przez większość banków w Polsce. Rozliczenia odbywają się na bieżąco, dzięki czemu pieniądze docierają do odbiorcy nawet w ciągu godziny.

Z szybkiego przelewu SORBNET mogą korzystać klienci indywidualni oraz klienci korporacyjni.

Przelewy są realizowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:30.

Klient może zlecić przelew Sorbnet w formie papierowej, w placówce bankowej jak również poprzez system bankowości elektronicznej.

Zlecenia w systemie SORBNET realizowane są wyłącznie w walucie PLN i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych i ZUS.

Za przelew SORBNET Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą Opłat i Prowizji.