W Banku Nowym S.A. Klienci Indywidualni mogą zainwestować swoje pieniądze, zakładając atrakcyjnie oprocentowane lokaty.

Stałe oprocentowanie 3,2% w skali roku. Okres trwania lokaty: 4 miesiące.

Stałe oprocentowanie 3,5 % w skali roku. Okres trwania lokaty: 6 miesięcy.

Stałe oprocentowanie 5,0 % w skali roku. Okres trwania lokaty: 8 miesięcy.

Stałe oprocentowanie 4,0 % w skali roku. Okres trwania lokaty: 12 miesięcy.

Stałe oprocentowanie 5,8 % w skali roku. Okres trwania lokaty: 8 miesięcy.