W Banku Nowym S.A. Klienci Indywidualni mogą zainwestować swoje pieniądze, zakładając atrakcyjnie oprocentowane lokaty.

Stałe oprocentowanie 7,0 % w skali roku. Okres trwania lokaty: 8 miesięcy.

Stałe oprocentowanie 5,5 % w skali roku. Okres trwania lokaty: 8 miesięcy.

Stałe oprocentowanie 6,30 % w skali roku. Okres trwania lokaty: 12 miesięcy.

Stałe oprocentowanie 4,5 % w skali roku. Okres trwania lokaty: 12 miesięcy.