• dostępna w Oddziałach Banku
  • stałe oprocentowanie 6,30 % w skali roku
  • dogodny 12 miesięczny okres oszczędzania
  • na nowe środki, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 19 stycznia 2023 r. na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, jak również rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w Banku w PLN
  • minimalna kwota 1 000,00 zł