• okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące
  • minimalna kwota wkładu 1 000,00 zł
  • możliwa dopłata środków w okresie trwania lokaty w dowolnej wysokości