• dostępna w Oddziałach Banku
  • na nowe środki
  • stała stopa procentowa
  • okres lokaty -  3, 6 lub 12 miesięcy
  • minimalna kwota 1 000,00 zł