• stałe oprocentowanie 4,0% w skali roku
  • dogodny 3 miesięczny okres oszczędzania
  • wkład lokaty od 500,00 zł do 1 mln zł