• stałe oprocentowanie 6,8% w skali roku
  • dogodny 36 miesięczny okres oszczędzania
  • wkład lokaty od 500,00 zł do 1 mln zł