• stałe oprocentowanie 5,2% w skali roku
  • 1 miesięczny okres oszczędzania
  • wkład lokaty od 500,00 zł do 1 mln zł