• stałe oprocentowanie 7,0% w skali roku
  • dogodny 12 miesięczny okres oszczędzania
  • wkład lokaty od 500,00 zł do 1 mln zł