• okres trwania lokaty wynosi 6 miesięcy,
  • oprocentowanie zmienne: 0,5% w skali roku
  • minimalna kwota wkładu 1000,00 zł
  • możliwość dopłacania w dowolnej kwocie i terminie