Polecenie wypłaty 

 • szybka, tania i bezpieczna forma realizacji płatności
 • możliwość wyboru trybu wysyłania poleceń wypłaty (standard, ekspresowy w walutach EUR, USD i GBP)
 • atrakcyjne kursy kupna / sprzedaży walut
 • możliwość negocjowania kursu kupna / sprzedaży walut


Przelew SEPA

Przelew SEPA realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

 • waluta transakcji EUR
 • dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony
 • występuje opcja kosztowa „SHA"
 • przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych
 • bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT.


Tryb realizacji poleceń wypłaty:

 • standardowy z datą waluty "spot"
 • ekspresowy w walutach EUR, USD, GBP z datą waluty "dziś"

 

Polecenie wypłaty jest najpowszechniej stosowaną formą rozliczeń międzynarodowych. Polega na wykonaniu przez Bank dyspozycji Klienta (Zleceniodawcy) wypłacenia na rzecz wskazanego odbiorcy (Beneficjenta) określonej kwoty pieniężnej. Polecenia wypłaty realizowane są za pośrednictwem międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT.


Wykonanie polecenia wypłaty w wymienionych trybach wymaga złożenia przez Klienta dyspozycji w Banku do określonej godziny.


Skup i sprzedaż walut obcych

Bank Nowy S.A. prowadzi skup i sprzedaż walut obcych w oparciu o "Tabelę kursów walut". Do rozliczeń operacji:

 • bezgotówkowych stosowane są kursy kupna/sprzedaży dla dewiz
 • gotówkowych stosowane są kursy kupna/sprzedaży dla pieniędzy