Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza obejmująca:

  • polecenie wypłaty
  • przelew SEPA