Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców. Jako jedyne z BIG ów w Polsce posiada również dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich. InfoMonitor działa w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r. Posiada dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich.