• karta debetowa wypukła
  • opcja wypłaty gotówki Cash Back
  • 0 zł za wydanie karty
  • 0 zł za transakcje internetowe

 
  • 0 zł za użytkowanie karty*
  • 0 zł za zastrzeżenie karty
  • 0 zł za płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą
  • 0 zł za  zmianę numeru PIN w bankomatach Banku Nowego S.A.
  • dzienny limit transakcyjny do 7 000,00 zł
  • dzienny limit gotówkowy do 5 000,00 zł

 

* jeśli miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wyniesie co najmniej 500,00 zł (w innym przypadku 5,00 zł/m-c)