Usługa biometryczna umożliwia bezpieczną wypłatę środków pieniężnych za pośrednictwem bankomatu wyposażonego w czytnik biometryczny przeznaczony do weryfikacji tożsamości wypłacającego na podstawie wzorca naczyń krwionośnych palca jego dłoni.