Technologia biometryczna została zastosowana po raz pierwszy na terenie Japonii, gdzie na dzień dzisiejszy wchodzi w skład standardowej oferty większości banków.  Pierwszy bankomat z funkcją weryfikacji danych biometrycznych pojawił się w 2010 roku w Oddziale w Sanoku.Dlaczego biometria?

Bankowość biometryczna to nowoczesność, bezpieczeństwo i wygoda. Usługa bankowości biometrycznej, opiera się na zastosowaniu systemu InterVein do weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz autoryzacji wykonywanych przez niego transakcji, za pomocą wzorca biometrycznego. Bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości i składania podpisu, zgodnego ze wzorem złożonym w karcie wzorów podpisów.

Usługi bankowości elektronicznej

Usługi bankowości biometrycznej obejmują:

  • wypłatę gotówkową,
  • wypłatę w bankomacie biometrycznym (w sieci bankomatów Banku Nowego S.A.),
  • przelewy na rachunki prowadzone w Banku Nowym S.A. i w innych bankach, w których weryfikacja tożsamości oraz autoryzacja transakcji odbywa się za pomocą wzorca biometrycznego Klienta.

Jak to działa?

W celu udostępnienia Usług bankowości biometrycznej Bank pobiera od Użytkownika trzy wzorce biometryczne z jednego palca prawej oraz lewej dłoni przy użyciu czytnika biometrycznego - urządzenia do skanowania układu naczyń krwionośnych. Wprowadza te dane do systemu wraz z pozostałymi danymi osobowymi. Gdy Użytkownik posiada tylko jedną dłoń, Bank pobiera wzorzec z dwóch palców tej dłoni.

Skaner naczyń krwionośnych prześwietla palec niewidzialnym, nieszkodliwym dla człowieka światłem w podczerwieni w krótkim czasie wynoszącym ok. 1.5 sekundy, które jest absorbowane przez hemoglobinę znajdującą się w płynącej „żywej" krwi w żyłach palca powodując tworzenie cienia. Taki cień widziany w kamerze to sieć naczyń krwionośnych. Obraz jest następnie przetwarzany na krótki kod biometryczny, który staje się osobistym, niepowtarzalnym PIN-em Klienta.

Wypłata gotówki

Wypłata środków pieniężnych za pośrednictwem bankomatu w ramach Usług bankowości biometrycznej jest możliwa tylko w bankomacie Banku wyposażonym w czytnik biometryczny. Użytkownik inicjuje transakcję wypłaty poprzez wybór w menu bankomatu opcji „Wypłata biometryczna" i wprowadzenie na klawiaturze bankomatu unikalnego identyfikatora. Identyfikatorem jest numer PESEL Użytkownika lub dowolny ciąg cyfr o ograniczonej długości (od 4 do 11 cyfr), podany przez Użytkownika podczas osobistej wizyty w Banku i zarejestrowany w systemie InterVein. Po prawidłowym wprowadzeniu Identyfikatora Użytkownik, poprzez przyłożenie palca do czytnika biometrycznego rozpoczyna proces weryfikacji tożsamości.

Po pomyślnej weryfikacji proces wygląda identycznie jak w przypadku wypłaty kartą, a operacja kończy się wydrukiem transakcji.

Korzyści dla klienta

  • Otwarcie rachunku bez opłat,
  • Bezpłatne prowadzenie usługi bankowości biometrycznej,,
  • Wypłaty gotówkowe przy użyciu bankomatu z biometryczną identyfikacją bez opłat,
  • Wypłaty gotówkowe bez opłat,
  • Przelewy na rachunki prowadzone w Banku Nowym S.A. i innych bankach.

Dla kogo usługa biometrii?

Usługa dedykowana jest Klientom Banku Nowego S.A. posiadającym rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jak również dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub uprawiających wolny zawód. Służy również do wypłat z listy świadczeń socjalnych i zasiłków dla bezrobotnych. Posiadaczem usługi bankowości biometrycznej jest klient, którego wzorzec biometryczny został zarejestrowany w systemie InterVein na podstawie wniosku o udostępnienie Usług bankowości biometrycznej.