Sorbnet (system obsługi rachunków bankowych) jest platformą elektroniczną stworzoną i prowadzoną przez Narodowy Bank Polski, służącą do szybkich rozliczeń i akceptowaną przez większość banków w Polsce. Rozliczenia odbywają się na bieżąco, dzięki czemu pieniądze docierają do odbiorcy nawet w ciągu godziny.

Z szybkiego przelewu SORBNET mogą korzystać klienci indywidualni oraz klienci korporacyjni.

Przelewy są realizowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.

Klient może zlecić przelew Sorbnet w formie papierowej, w placówce bankowej jak również poprzez system bankowości elektronicznej PBSbank24.

Minimalna kwota przelewu to 10 000 zł.

Usługa przelewu SORBNET jest niedostępna dla klientów indywidualnych, którzy posiadają usługę PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym.

Zlecenia w systemie SORBNET realizowane są wyłącznie w walucie PLN i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych i ZUS oraz rachunki banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A.

Za przelew SORBNET Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą Opłat i Prowizji.