BlueCash to usługa, umożliwiająca realizację szybkich przekazów pieniężnych pomiędzy kontami w różnych bankach. Usługa dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Maksymalna wysokość pojedynczego przelewu BlueCash wynosi 20 000 zł.

Przelew może być zrealizowany za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Za wykonanie przelewu BlueCash Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą Opłat i Prowizji.

Lista banków, do których możesz wysłać przelew BlueCash.