• oprocentowanie stałe: 0,01 % w stosunku rocznym
  • okres trwania lokaty: 1, 3 miesiące
  • minimalna kwota lokaty: 10 000,00 zł