Dla kogo: dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym dla typu Start -up

Przeznaczenie:
  • finansowanie zakupu, budowy, remontu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
  • finansowane inwestycji budowlanych prowadzonych na nieruchomościach o charakterze komercyjnym z przeznaczeniem na wynajem
  • inne cele inwestycyjne firmy