Bank Nowy S.A. podpisał umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. co pozwala na oferowanie kompletnych zestawów do składania podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny jest w pełni bezpieczny i posiada rangę podpisu własnoręcznego.

Więcej informacji: www.elektronicznypodpis.pl