Uprzejmie informujemy, że udostępniliśmy platformę internetową umożliwiająca wymianę walut online po negocjowanych kursach za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej. Transakcje dostępne są dla Klientów indywidualnych oraz biznesowych.
PBS-Dealer to:

  • zawieranie transakcji z dowolnego komputera na całym świecie, z dostępem do Internetu
  • atrakcyjne, negocjowane kursy
  • bezpieczeństwo
  • szybki dostęp do środków pieniężnych
  • wygodny i czytelny interfejs użytkownika
  • platforma zasilana kursami z rynku międzybankowegoJak rozpocząć korzystanie z platformy ?

W przypadku Klientów indywidualnych wystarczy posiadać: aktywny dostęp do usługi bankowości elektronicznej, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w walucie PLN oraz prowadzony w ramach tego samego numeru modulo Klienta, rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach obcych (np. w walucie EUR, USD, GBP, lub CHF),

W przypadku Klientów biznesowych wystarczy posiadać: aktywny dostęp do usługi bankowości elektronicznej oraz rachunki bieżące, z których co najmniej jeden powinien być prowadzony w złotych (PLN) i co najmniej jeden w walucie obcej (np. w walucie EUR, USD, GBP, lub CHF), prowadzonymi przez Bank w ramach tego samego numeru modulo Klienta.